Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis

L'Institut Català d'Energia us presenta els resultats de les simulacions del Quadern Pràctic "Rehabilitació energètica d'edificis" una aplicació que mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials. L'eina s'adreça a arquitectes, enginyers de la construcció i altres professionals del món de l'edificació, per orientar-los a l'hora de dissenyar i definir les estratègies òptimes a executar en el cas d'una rehabilitació. També pot ser útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge, per tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació tenint en compte l'estalvi energètic, el cost econòmic i el temps d'amortització de les mesures que es desenvolupin.

Empleneu aquest formulari per obtenir els resultats de les simulacions seleccionades:

Tipus d'edifici:
Aïllaments, finestres, cobertes...
Mesures actives