Simulador de mesures de rehabilitació energètica d'edificis

L'Institut Català d'Energia us presenta una aplicació que mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials. L'eina s'adreça a arquitectes i enginyers de la construcció per orientar-los a l'hora de dissenyar estratègies en una rehabilitació. L’aplicatiu també és útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge i volen tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació.

Durant el 2019 l’Institut Català d’Energia ha encarregat a Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) l’actualització dels preus de les inversions necessàries en mesures de rehabilitació d’aquesta eina.

Empleneu aquest formulari per obtenir els resultats de les simulacions seleccionades:

Tipus d'edifici:
Aïllaments, finestres, cobertes...
Mesures actives